Günümüzün teknoloji çağında herşey hızla dijitallesiyor olsa da, Otel ve Restoran gibi sektörlerde en önemli unsur ‘insan’ .

NY&Co.olarak hizmet sektöründeki tecrübelerimizin ışığında işletmelerin başarılarını eğitimli ve bilgili ekiplere sahip olmalari ile dogru orantili oldugunun farkındayız. Bu farkındalık ve sorumlulukla eğitim konusunu oldukça değerli buluyor, pek cok farklı başlık altında eğitimler organize ediyoruz

Düzenlediğimiz bu eğitimlerde amacımız otel ve restoranlarda servis standartlarını yükseltmek, misafir memnuniyetini arttırmak ve sonuç olarak misafir sadakatini sağlamaktır.

Yeni açılan veya süregelen isletmenizde personelinize dönemsel olarak sağlamayı planlayabileceğiniz egitimlerimizden bazılarının başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz

 

DİJİTAL PAZARLAMA 

SATIŞ EĞİTİMİ 
Satış ekibinin profesyonel satış becerilerini arttırmasını sağlayarak, satış tekniklerini güçlendirmektedir
MUTFAK EĞİTİMLERİ
Katılımcıların aşçılık ve pastacılık bilgilerini yeni trendler ile buluşmakta, bilgi ve becerilerini yaratıcılıkla zenginleştirmeyi ve sunum standartlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.
SERVİS EĞİTİMİ
Hizmet sektöründe Restoran ve Otellerde isletmenizin yüzü servis personelidir. Eğitimlerimizde servis personelinin gereksimi olan tüm konularda eğitim verilmektedir.
KAHVE EĞİTİMİ
Kahvenin tarihçesinden başlayarak, servisine kadar katılımcılara kahvenin karşı konulmaz tadına ulaşmaları için en can alıcı bilgi ve beceriler sunulmaktadır.
İLETİŞİM BECERİLERİ
Otel ve Restoran içerisindeki her türlü iletişim yöntemini daha güçlendirmeyi, etkili sunum ve toplantı yönetimi becerilerini bir üst seviyeye taşımayı, problem çözme, çatışma yönetimi tekniklerini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.
MOTİVASYON TEKNİKLERİ
Motivasyon teorileri ile yola çıkarak misafir memnuniyetini sağlamada personelin rolü, personelin memnuniyetini arttırmaya yönelik motivasyon geliştirme yöntemleri ve memnun personelden memnun misafir yaratma konusunda liderlerin rolü üzerine odaklanılmaktadır.
 KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ
Kurum Kültürünü oluşturmak için gerekli olan tüm bilgilerin, misyon, vizyon ve değerlerin tanımıyla birlikte kurum kültürü yapılandırmak için temel oluşturan bir eğitimdir.
PERFORMANS DEĞERLENDİRME – GELİŞTİRME VE ÜCRETLENDİRME POLİTİKALARI
Çalışanların ürettikleri işin ve işe yönelik tutum, bilgi ve beceri düzeyinin objektif kriterlerle ölçülmesini, sonuçların değerlendirilmesini ve performansın sürekli iyileştirilmesi koşulu ile sürdürülebilir bir gelişim izlemesini amaçlayan bu eğitim, ücretlendirme politikalarının etkileri üzerinde durmaktadır.
KURUM İÇERİSİNDE “BİZ” OLABİLMEK
Kurum içinde takım bilincinin oluşturulmasına ve aidiyet duygusunun arttırılmasına yönelik bir eğitimdir.

 

Yeniliklerden ve duyurulardan haberdar olmak istermisiniz?