Bir adanmışlık hikayesi : KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ

Tanitim Sunumu

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi modernleşme ve göç olgusu ile başlayan dönüşümün, köylerimizde meydana getirdiği mimari hasara karşı, bir farkındalık oluşturmak, unutulmaya yüz tutan güzelliklerini, yeni nesillerin akıllarında canlı tutmak ve insanı öne çıkmayı misyon olarak benimser. Unutulmaya yüz tutan geleneksel yerel kültür, çocuk oyunları, masallar, endemik bitkilerin tanıtımı, ağız barı geleneği, düğün ve kına gelenekleri, imece usulü yapılan faaliyetler ile canlı tutulmaya çalışılır.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Bayburt’a 40 kilometre uzaklıktaki Demirözü vadisinde Demirözü Baraj Gölü’nün yakın çevresinde yer alır. Müze eski adıyla ‘Loru’ bugünkü adıyla Beşpınar köyünde bulunur. 4 bin 500 metrekare kapalı, 10 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere toplam 15 bin metrekare üzerinde 2013 yılında kurulmuştur..8000 metrekarelik alan içerisinde inşa edilen etnografya müzesi, zaman ve mekan ilişkisi içerisindeki tüm yapılar, bölgenin dokusu ve mimari yapısı ile bütünleşik olarak yapılmıştır. Kullanılan taşlar ve ahşaplar, çevre köylerde yıkılan evlerden ve dağlardan toplanmıştır.

Etnografya Nedir?

Etnografya, insan topluluklarının çeşitli zaman ve yerlerde sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için sarf ettikleri gayretlerin sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi kültürlerin tasvirini yapan bir bilim dalıdır. Kültür kavramını merkezine alan etnografya, en çok katılımcı gözlem yoluyla araştırmacının günlük yaşamın içine girdiği, derinlemesine mülakat ve geniş çaplı gözlem yoluyla birey ve grup üzerine odaklanan nitel araştırmanın en eski geleneğidir. Yunanca ethnos (toplum) ve grapho (yazmak) sözcüklerinin birleşiminden meydan gelmiş bir terim olan etnografi, kaynağı kültürel antropoloji olan fakat günümüzde sosyal bilimlerin diğer kolları tarafından da benimsenmiş bir yöntembilimdir.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin İçerisinde Neler Var?

Müzenin içerisinde köy evi, su değirmeni, bezir yağı değirmeni, anfi tiyatro ve açık hava sineması, köy meydanı, Dede Korkut Türk kimliği kütüphanesi, mescit, tandırlık, daimi çinimaçin sergi alanı, kapalı sergi salonları, açık sergi alanları, salıncak, Bayburt güvercin kuşu evi, aşhane, gecekondu ve konaktan oluşmaktadır.

Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri” yarışmasında, Bayburt’un Beşpınar köyünde kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi “2021 Silletto Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Müzenin kurucusu iş adamı Kenan Yavuz doğup, büyüdüğü topraklara bir armağan niteliği taşıyan müze eski hayatı muhafaza edip, yeni hayatın içinde görünür kılma görevi ile burayı yaptırdığını belirtmiştir.

 

Yeniliklerden ve duyurulardan haberdar olmak istermisiniz?